تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Gm

صدای نم نم بارون، تو که نیستی چه دلـگیره
هوا وقتی میشه ابری، دلم واسه تو میگیره
منم قطره بارون، که میـشینه روی موهات
اگه حتی شکستم مــــن، نیاری خم به ابروهات
من دلم بارون خواست بارون دلم خواست
چند قدم با تو توو خیابون دلم خواست
فقط چند ثانیه پیشه تو باشم
با تو چند تا جمله آروم دلم خواست
دلم بارون خواست بارون دلم خواست
چند قدم با تو توو خیابون دلم خواست
فقط چند ثانیه پیشه تو باشم
با تو چند تا جمله آروم دلم خواست
اگه میری یه کاری کن، پل های پشت سرت باشه
حواست باشه شاید این، مسـیر آخرت باشه
چشاتو بستی رواسمی که خواسـتی رو تنت باشه
عجب دنیای نامردی، که عشـقت دشمنت باشه
من دلم بارون خواست بارون دلم خواست
چند قدم با تو توو خیابون دلم خواست
فقط چند ثانیه پیشه تو باشم
با تو چند تا جمله آروم دلم خواست
دلم بارون خواست بارون دلم خواست
چند قدم با تو توو خیابون دلم خواست
فقط چند ثانیه پیشه تو باشم
با تو چند تا جمله آروم دلم خواست