تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

ساده بود دل کندن از اون همه خاطره برات
الان خوبی بی من خوش میگذره آرومه شبات
تووی دست های من گل نبود پـــــــوچ شد
شیرین بود خنده هات زندگیم نـــوچ شد
گیر کردم تــــــــو شبی که
گفتی بایدجداشیــــــــــــــم چشامو وا میکنم
میــــــبندم پیشم شاید تو باشـــی
قرار بود این موقع باشیم کجا
ببین حالا کجــــــــــــاشیم
گیر کردم تــــــــو شبی که
گفتی بایدجداشیـــــــــــــم چشامو وا میکنم
میــــــبندم پیشم شاید تو باشـــی
قرار بود این موقع باشیم کجا
ببین حالا کجــــــــــــاشیم
اتفاقی یه روز رد شدم از اون خیابــــون
دیدمت یخ زدم چه پیرشدیم ما هردوتامون
ساده بودم برات زندگیم سخت شد
گریه کردم که تو زندگیت تلخ شد
گیر کردم تــــــــو شبی که
گفتی بایدجداشیــــــــــــم  چشامو وا میکنم
میــــــبندم پیشم شاید تو باشـــی
قرار بود این موقع باشیم کجا
ببین حالا کجــــــــــــاشیم