تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

وسط این خیابونا
دور از تو من جون و تنم مرد
انقده موندم که بیایی
این زندگی روح منو بـــــــرد
هر چی که میخواستم تورو
به دست بیارمت نشد
انگار از اون شباس که من
گریه کنم تا خود صبح    تا خود صبح
هرجا برم باز نمیشه که تورو فراموشت کنم
هرجا بری تو     محاله از قلب خودم دورت کنم
دیوونگیـمو    بزارش پای اینکه مجنونت شدم
هرجــــا ـــــ  برم باز
نمیشه که تورو فراموشت کنم
هرجا بری تو     محاله از قلب خودم دورت کنم
دیوونگــیمو   بذارش پای اینکه مجـنونت شـدم 
تنهام نذار منو
با این خیابونا و با این زخمای کاری
تنهام نـذار     ـــــ یکم  گوش بده حرفامو مگه
تو دل نداری      تو دل نداری
هرجا برم باز نمیشه که تورو فراموشت کنم
هرجا بری تو     محاله از قلب خودم دورت کنم
 دیوونگیمو  بذارش پای اینکه مجـنونت شدم
هرجــــا ـــــ برم باز
نمیشه که تورو فراموشت کنم هرجا بری تو
محاله از قلب خودم دورت کنم دیوونگیــمو
بذارش پای اینکه مجـنونت شـدم