تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

ــــ ــــ ــــ    ــــ 
ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ 
چندتا عکـس یادگاری
با یه بغـضو چندتا نامه
چندتا آهنگ قدیـمی
که همه دل خوشیـامه
آینه ای که رو برومه
غرقه تو بهت یه تصـویر
بارونـای پشت شیـشه
منو تنـهایی و تقـدیر
دست من نیست نفسم از
عطر تو کلافه می شه
لحظه ای که حسی از تو
به دلم اضافه می شه
باورم نمی شه  اما
این تویی که داره می ره
خیره می مـونم به چشمـام
حتی گریه ام نمی گیـره
چشمای مونده به راهو
شب تنهـایی و ماهو
یه دل بی سرپناهو منو خونه
ساعت هـای غرق خوابو
این منه بی تو خرابو
یادت هرگز نمی مونه نمی مونه