تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Cm

اوووووووو اووووووو
اوووووووو اووووووو
برگای زرد  منو یاد تو مینـدازن
چه زود رسید پایـیز بازم 
اما این بار تو مال من نیستی روزا دارن
آروم آروم سرد میشن   غروبا دلگیر ترن
همه دنیا بهم میگن   نیستی
تو راحت از عشـقم گذشتی و بازم
من آرزوم اینه برگردی پیـشم
همیشه تو ذهنم میمونی اما من
تو خاطرات تو کم کم گم میشم  کم کم گم میشم
اون روزی که خاطراتت از آرزوهات  بیشتر بشه
اون روز دیگه پیر شده قلب تو   واسه همیشه
تورو دیدن زیر بـارون با تو خندیدن
مثل یه خوابه واسه من کاش بازم خواب تو ببـینم
تو راحت از عشقم گذشتی و بازم
من آرزوم اینه برگردی پـیشم
همیشه تو ذهنم میمونی اما من
تو خاطرات تو کم کم گم میشم