تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

اون مثل مانکن بود همش توو زاویه با من بود
حالتاش تغییر نمیکرد تکلیف عشقمون روشن بود
هر قدر طلبکاره عشـقش شدم دورتر میشد
انگار واسه مرگ این عشق همه چی جور تر میشد
همیشه نمیشه جنگید با این همه سردی
نمیشه بری و هر وقت بخوای برگردی
یه روزی میفهمی ــ  چقدر به من بد کردی 
میدونم ــــ   میدونم 
نمیخوام بباره بارونی که دلگیره
از روزی که رفتی بهونتو میگیره
این قلب وامونده هنوز رو عشق تو گیره 
میدونم ، میدونم
مگه بهت نگفته بودم پای تو میمونم
غمت تمام زندگـیمه آره من دیوونم
عشقت باهامه توو همه خاطره هامه ، عزیزم
با من که کل زندگیمی واسه چی بی رحمی
هیشکی برات شبیه من نیست یه روزی میفهمی
روزی که دیره تو منو یادت نمـیره عزیـزم
همیشه نمیشه جنگید با این همه سردی
نمیشه بری و هر وقت بخوای برگردی
یه روزی میفهمی ــ چقدر به من بد کـردی 
میدونم ، میدونم
نمیخوام بباره بارونی که دلگیره
از روزی که رفتی بهونتو میگیره
این قلب وامونده هنوز رو عشق تو گیره
  میدونم ، میدونم
اون مثل مانکن بود