تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

ــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ
اگه به تو نمیگفتم حرفمامو
اگه نمیگفتم چقد دوست دارم   الان بودی
شاید اگه نمی فهمیدی اینو
که تو رو زیادی از حد دوست دارم  الان بودی
مثه یه سایه همرات اومدم
مطمئن شم که توو آرامشی
نمی دونستم خسته ات می کنم یه روز
تو رو اگه کمتر می دیدمت
اگه می ذاشتم دلتنگم بشی
اینجا بودی کنارم هـنوز
بدون تو شبام پر از غم و سرماست
آره بدون تو ته راهمه ته دنیاست
بدون تو شبام پر از غم وآهه اگه تنها بری
می بینی آخرش اشتباهه آره این گناهه
نگرانت می شدم نمی دیدمت حتی چند ساعت
به بودن تو دلم عاشقونه کرده بود عادت
ولی فایده نداشت اون همه تلاش
تو رسیده بودی به آخراش
از خدا می خوام روزات بگذره  خوشحال و راحت
از ته دلم زندگی رو با عشق می خوام واست
باز خیسه چشام ولی
نمی خوام دل تو بسوزه دیـگه برام