تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G#m

میزنه بــرق طرز نگاهش داره با همه فرق
کیه که ببینی اون نشه غرق
ـــــ      توی اون صورت مـاهش ــــــ
شب شده سـرد منو اون زیر بارون یه چتر
که ما دوتا رو عاشق همدیگه کرد
ـــــ که دل من خیلی بخوادش   ـــــ 
زل بزن تو چشم من  هیچ کسی عاشق تو نیست
میزنی با من قدم  تو کوچه های سرد و خیس
دستمو می‌گیری و  بارون میباره امشبم
میدونی که توقلب من  جای هیشکی جزتونیست 
زل بزن تو چشم من هیچ کسی عاشق تو نیست
میزنی با من قدم  تو کوچه های سرد و خیس
دستمو می‌گیری و بارون میباره امشبم
میدونی که توقلب من جای هیشکی جزتونیست 
من با تو تنها زیر این بارون نم نم
عاشق همدیگه شدیم آروم و کم کم
میگم که دوستت دارم و عشق منی تو
میخندی و میگی بهم دیوونه من نه
دنیا کنار تو برام مثل یه خوابه
شب ساکت نور ماهم  که میتابه
هرجا که باشم تا تهش پیش منی تو
دنیا بدون تو همیشه اشتباهه
زل بزن تو چشم من  هیچ کسی عاشق تو نیست
میزنی با من قدم تو کوچه های سرد و خیس
دستمو می‌گیری و  بارون میباره امشبم
میدونی که توقلب من  جای هیشکی جزتونیست