تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

از این آدما دورم کن بد و خوب نداره خستم
اونا که دست مردونه دادند 
فهـمیدیم چقدر پستند
از این ادما دورم کن نمیخـوام هیچکیو اصلا
تا وقتی کارشون گیره همشـون دورمون هستند
این روزا تشنه ی یکم مردونگیم 
اما که حیف نیست
لااقل تو بام بمون نزار بشند چشمایه من خیس
این روزا تشنه ی یکم مردونگیم 
اما که حیف نیست
لااقل تو بام بمون نزار بشند چشمایه من خیس
چشمایه من خیس