تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ 
ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــ 
یکم از خودت بگو اگه تو هم دلـتنگی
اگه مثل من داری با هر شبت می جنگی
یکم از خودت بگو اگه تو هم نابودی
من که خیلی گفتم از خودم برات تا بودی
تا بودی
ای کاش که چشمات منو تنـها نمیذاشت
قلـبت نمیرفت پی دیوونگی هاش
ای کاش غرورت رو دلم پا نمیذاشت
ای کاش ای کااااش
نیستی ولی من توی دنیا دیوونه
تنهاییامو همه ی شهر میدونه
از تو گذشتن دیـگه خود جنونه
نیستی نیستـییی
ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ
ـــــــ ـــــــ ــــــ ـــــــ
چرا تو تمام قصه حس رفـتن داری
تو که کل عاشقانه هاتو از من داری
دوری از تو مثل دوری از قفس بی رحمه
حال ما رو کی به غیر ما دو تا می فهمه
باشه جونمو بگیر اگه دلت سنگ شده
من به جون هر دومون دلم برات تنگ شده
اگه این جداییا قراره کم کم سر شه
نذار اعتمادمون از این به هم کـمتر شه
ای کاش که چشمات منو تنـها نمیذاشت
قلـبت نمیرفت پی دیوونگی هاش
ای کاش غرورت رو دلم پا نمیذاشت
ای کاش ای کااااش
نیستی ولی من توی دنیا دیوونه
تنـهاییامو همه ی شهر میدونه
از تو گذشتن دیگه خود جنونه
نیستی  نیسـتی      ــــــــــــ