تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

با اینکه مونـدنم باهات عمر منو میده به باد
تو اشتباهی هستی که نمیشه انجامت نداد
چشمامو بسـتم رو همه اما به چشمات نمیاد
هیچی مثل من به خدا اینجوری همرات نمیاد ــــــ 
وای از عشق وای از عشق
وای از عشق وای از عشق
وای از عشق وای از عشق
وای از عشق وای از عشق
دوتا آدم که بی دلیل عاشق هم دیـگه بشن
یه روز میاد که بی دلیل رو عشقشون خط بکشن
آدم همیشه به چیزی که دوست داره نمیرسه
آخر بعضی ــــــ قصه ها از اولش مشـخصه
رو نقطه ضعف من همش غرور تو پا میـزاره
بهم میریزم ولی خب چون تویی عیبی نداره
آدم همیشه به چیزی که دوست داره نمیرسه
آخر بعضی قصه ها از اولش مشـخصه
وای از عشق وای از عشق
وای از عشق وای از عشق
وای از عشق وای از عشق
وای از عشق وای از عشق