تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

مادر بی تو تنـها و غریـبم 
اتاق خالیم بی توچه سرده
 مادر مادر خوب و قشنـگم
 بدون تودل من پر درده
 فضای خونه بی بوی تو هیـچه
 صدای تو هنوز اینجا میپیـچه
 مادر  مادر  
 هنوزم  تو دلم تموم  قصه هات جوونه
 خاله ســـــــــــوسکه
 دیـگه شعرآشـــــــتی مـــثه
 قدیـمـــــانمیخونه
 مادر  مادر  
 شبا بـــــــــــــا صدای لالایـــــــــــــی های تو
 خوابیـدم  لالایـــــــــــــی مادرم
 حالا نـــــــــــوبت توست  
تو بـخواب امیــــدم 
مادر  مــــادر