تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

مو به مو قدم قدم ــــــــ به زلف تو قسم قسم
رسیده عشق تو به جان من
به یاد تو نفس نفس ــــــــ  بریده ام از این قفس
زندان است جهان من    عشقت چرا تاوان من شد
رفتی غمت پایان من شد از هر گناهی توبه کردم 
چشمان تو ایمان من شد
تو را چون جان خود میدانمت
تو را چون سایه میپندارمت
هر چه تو دوری من صبورم  
مرا از غم جدا نمیکنی  مرا یک دم صدا نمیکنی
من که گذشتم از غرورم
قبل از تو من عاشق نبودم
تو آمدی با هر نگاه مرا گرفتارم کنی
این قرارمان نبود از عشق بیزارم کنی
به یاد تو من بی قرارم   
ای وای هنوز چشم انتظارم