تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

خیلی وقته دلم میخوادبگم دوست دارم بگم
دوست دارم بگم  دوست دارم
از تو چشمای من بخون که من تو رو دارم
فقط تو رو دارم بی تو کم میارم
نبیـنم غم اشکو تو چشمات 
نبیـنم داره میلرزه دستات
نبیـنم ترسو توی نفسهات ببین دوست دارم
منم مثل تو با خودم تنهام
منم خسته از تموم دنیام
منم سخت میگذره همه شبهام ببین دوست دارم
ببین دوست دارم
دوست دارم وقتی که چشماتو میبندی
با من به دردای این دنیا میخندی
آروم میشم بگی از غمهات دل کندی
بیا به هم بگیم دوست دارم دوست دارم من اون
چشمای قشنگتو دارم واست میخونم این آهنگتو
هرچی میخوای بگو از دل تنگتو
بیا به هم بگیم دوست دارم