تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:A

چرا خوابم نمیبره چرا خستگی هام از تنم نمیپره
چرا همش داغونم چرا این ساعته اصلاً نمیگذره
این حبابه نمیشکنه 
چرا هیچ کسی صدامو نمیشنوه
بهم نگو چرا وقتی نیستی
انگار هر چی دارم بازم یه چیش کمه
من، دارم اینو میبیـنم  که یه روز میام دوباره
کنار تو رو میگیـرم
برقص تو برقص تو برقص تو زیر بارون
برقص تو زیر بارون با من
برقص تو برقص تو برقص تو زیر بارون
برقص تو زیر بارون با من شب تا صبح با ستاره ها
رقصیدیم ما با هم کنار ماه
شب تا صبح میدیم ادامه ما همه زیر بارون کنار ما
شب تا صبح با ستاره ها
رقصیدیم ما با هم کنار ماه
شب تا صبح میدیم ادامه ما همه زیر بارون کنار ما
بارون که میباره، تو رو یادم میاره
دوس دارم هوایی رو که تو رو یاد من بیاره
دلم تنگ میشه غروب و شبا
حس تنهایی میکشه منو میخوام یه کاری کنم
که از این حالت لعنتی درام بگو قصه رو برام
تعریف کن این حسمو الآن
میخوام بدونم چی میشه آخه این
خونه ی لعنتی تنگ شده برام
من، دارم اینو میبیـنم  که یه روز میام دوباره
کنار تو رو میگیـرم
برقص تو برقص تو برقص تو زیر بارون
برقص تو زیر بارون با من
برقص تو برقص تو برقص تو زیر بارون
برقص تو زیر بارون با من