تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

همه‌ی اون روزایی که بی تو گـذشت کـنار تو بودمو
غصه‌ی رفتن تو یه روزی گـرفت تـمام وجودمو
نمیدونم کجایی که تلخه که من 
ـــــ  یه خاطره بودم و بس
نمیتونم از عشق تو دل بکـنم تو این همه خاطره
نمیدونم به چشم کی زل بـزنم نـگاتو یادم بره
هنوزم عشقو خاطره هات تو دل 
 کـسی که دوست داره هست
همه گوشمو پر میکنن که دیـگه 
ـــــ گریه واسه تو بـسه دستایی که
جـدا بوده این همه سال
مـحاله به هم برسه اونی که همه
ـــــ چیزتو دادی بـراش واسه
ـــــ  یکی دیگه دلواپـسه
همه میدونن عمریه رفتی و من 
هـمونجوری دوست دارمت نمیایی و
میمیرمو کاش خبـرش
بـرسه یه روزی بـهت دل دیوونه
ـــــ رازی نمیشه تو رو
ـــــ  به یکی دیگه بسپارمت
میدونی دل بریدن از این همه عشق 
درست مثه مرگمه
خیابونای خلوت و پرسه زدن بـدون تو حقمه
رفتی و هر چی بین منو تو گـذشت 
ـــــ  رسیده به گوش هـمه
نمیتونم بدی‌تو به روت بیارم غـرورتو بشکنم
دلم میخواد صداتو یه بار دیـگه با دلهره بشنوم
با تو تموم پاییزو زیر یه چتر  ـــــ  دوباره قدم بزنم
همه گوشمو پر میکنن که دیـگه 
ـــــ گریه واسه تو بـسه دستایی که
ـــــ جدا بوده این همه سال
مـحاله به هم برسه اونی که همه
ـــــ چیزتو دادی بـراش واسه
ـــــ  یکی دیگه دلواپـسه
همه میدونن عمریه رفتی و من 
هـمونجوری دوست دارمت نمیایی و
میمیرمو کاش خبـرش
بـرسه یه روزی بـهت دل دیوونه
ـــــ رازی نمیشه تو رو
 به یکی دیگه بسپار مت