تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

از عذاب رفتن تو ـــــــ میسوزم تو اوج غربت
واسه ی بودن با تو ـــــــ ندارم یه لحظه فرصت
اینجا اشکه تو چشامو به کسی نشون ندادم
اگه بشکنه غرورم  خم به ابروم نمیـارم
وقتی نیستی هر چی غصه س تو صدامه
وقتی نیستی هر چی اشکه تو چشامه
از وقتی رفتی ـــــــ دارم هر ثانیه از
غصه ی رفـتنت میسوزم
کاشکی بودی و میدیدی که چی
آوردی به روزم
حالا عکست تنها یادگاره از تو
خاطراتت تنها باقی مونده از تو
وقتی نیـستی , یاد تو هر نفس آتیش میزنه
به این وجودم   کاش از اول نمیدونستی من
عاشق تو بودم