تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دستات چه سردن نکنه بی منم عاشقی کردن
دارن دنبال یکی دیگه میگردن
اگه تو نباشی من میمیرم حتما
ابرها میشن تیره یادت میافتم و گریم میگیره
این دل دیگه از عاشقی سیره
چرا نیستی همش دلم میـگیره  دلم میگیره
آره دلم میگیره بی تو آروم نمیگیره
اصلا نیستی بدون تو شبها خوابم نمـیره
چشام  تا صبح بیداره از فکرت نمیخوابه
بیا ببین داره بدون تو بارون میـباره
فکر میکیردم از اینجا دور شم
بعد چند روز دلت برام تنگ میشه
نمیدونستم که این فاصله
بعد چند روز واسه تو  عادی میشه
چشمات آب روی آتیشه
نگام کنی این دل من آروم میشه
باید باشی پیشم همیشه
حالم بی تو دیگه خوب نمیشه
آره دلم میگیره بی تو آروم نمیگیره