تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

دنیام تاریـکه      همرنگه چشمـاشه
لعنت به اونی که الان باهاشه
لعنت به اونی که قلبش رو سنگ کرده
اونی که دنیامو میـدون جنگ کرده
میدون جنگ کرده
لعنت به شبهایی که بی تو سر میشه
لعنت به قلبی که دیوونه تر میشه
لعنت به دنیا و لعنت به این حالم
لعنت به مردی که با تو پدر میشه
هر کاری میکردم نشم فراموشت
لعنت به حسی که گفتم در گوشت
لعنت به پاییز و لعنت به تابستون
لعنت به هر فصـلی که سر میکنی با اون
لعنت به آبانو روزای بارونی
لعنت به حالی که دلواپس اونی
لعنت به احـساسی که کم نشد اصلا
لعنت به سه تامون هم تو هم اون هم من