تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

چی تو چشات که تورو اینقد عزیز میکنه
این فاصـله داره منو بی تو مریض میکنه
اینکه نگات نمیکنم یعنی گرفـتار توام
رفتن هـمه ولی نترس منکه طرفـدار توام
هرچی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نداشت
بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت
منونمـیشه حدس زد با این غـرور لعنتی
هیچوقت نخواستم ببینیم تو لحظه ناراحتی
میخواستم نبخشمت یکی ازت تعریف کرد
دیدن تنـهایی تو منو بلاتکلیف کرد
بیا و معـذرت بخواه از جشنى كه خراب شد
از اون كه واسه انتقامم از تو انتخاب شد
هرچی سرم شلوغ شد رو قلب من اثر نداشت
بدون تو دنیای من انگار تماشاگر نداشت
منونمـیشه حدس زد با این غـرور لعنتی
هیچ  وقت نخواستم ببینیم تو لحظه ناراحتی