تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bm

چشماتو میخوام واسه    اینکه پر از احساسه
وای چه حس نابیه      نفسات که بهم میرسه
اینو ازچشمام بخون       نباشی دیوونه میشم
هیچکی به غیر از تورو دیگه نمیخوام باشه پیشم
"عشقم بگو به من هیچکی جامو 
توی قلبت نمیشه بگیره
بگو به من عشقم کسی توی قلبت جامو 
نمیگیره بگو به من عشقم
دست من نیست تو قلبمی
  تو همونی که من میخواستمش
حس اینکه نباشی میکشه منو باتومیمونم تاتهش
وای ببین چه حالیم باهات شدی یه تیکه از قلبمو
دوستت دارم بیشتر از خودت 
  تو آرامشی واسه قلبمو
"عشقم بگو به من هیچکی جاتو
 توی قلبت نمیشه بگیره
بگو به من عشقم کسی توی قلبت جامو
 نمیـگیره بگو به من عشقم