تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

جدایی شوخی نیست از تو که عمرمی چطور
کناریبام راهی ندارم نه
هر کاری میکنم عادت نمیکنم محاله قلب من
طاقت بیاره نه
نه غیر ممکنه دلتنگ تو نشم نه من نمیتونم من
بی تو نمیشم
نه دست منه که نیست این حال بعد از این
هرکاری میکنم برگردی تو پیشم
من بی تو میمیرم میدونم دیوونم رفتی تو بی تو)
(من اینجا نمیمونم
دل کندم از همه تا دل بدم به تو دل کندی از منو
سنگی شدی باهام
این حق من نبود دوریت منو شکست دوریت یه
فاجعه است چطور کنار بیام
نه عادلانه نیست این حال و روز من تا کی بسوزم
 و  زانو بغل کنم
غیر از تو هیچ کسی با من یکی نشد تا کی با گریه
هام بغضامو حل کنم
من بی تو میمیرم میدونم دیوونم رفتی تو بی تو)
(من اینجا نمیمونم