تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

ـــــــ                 ــــــ
نمیخواستم از تو جدا شم
تو گلی تووی گلخونه بودی
گلی دیدی که آخرش اما
تووی دنیام گم شده بودی
گلی تو بگو من نباشم کی؟
کی میذاره تو رو روی چشماش؟
کی میریزه آب پای جونت؟
کی میذاره تو رو جلو آفتاب؟
گــلی میترسم که پژمرده شی بمیری و بری
گــلی اگه خاری بره باز تو تنت میمیرم منه ک ولی
گــلی بیاخاکت میشم ساکت میشم تاازپیشم نری
گــلی دعا میکنم بارون بیاد روی سرت گــلی
ــــــ                  ـــــــگــلی کلی خاطره مونده تووی این خونه به جات
این دل وامونده دیگه هیچ کسو جز تو نمیخواد
گـلی همه ترسم از اینه که تو رو بگیرنت
بشکنه اون دستی که میخوادش تو رو بچیندت
گــلی میترسم که پژمرده شی بمیری و بری
گــلی اگه خاری بره باز توو تنت میمیرم منه ک ولی
گــلی بیاخاکت میشم ساکت میشم تاازپیشم نری
گــلی دعا میکنم بارون بیاد روی سرت گــلی