تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

میدونم یه روز قلبت رو عاشق میـکنم
میشه تو کنارم باشی من دق میـکنم
یه روزی باید تنها باشی مال خودم
گلم
میدونم که این احساسو باور میـکنی
نگو نه که حال قلبو بد تر میـکنی
چجوری بدون من داری سر میکنی  گلم
شاید بشه شاید شاید مثل من شی
شاید یه روز تو هم عاشق من شی
شاید یه روز آخر دستاتو بگـیرم
شاید بفهمی تو دستات اسـیرم  شاید تو ندونی
واسم مثل  جونی  ولی میدونم از آسـمونی
پیدا میشی روزی  آره تو همونی
شاید ندونی که میمیرم بی تو
هر جای دنیا باشی پیدات میـکنم
میمونی پیشم تا میشی دنیای خودم
میفهمه همه دنیا که من عاشق شـدم
گلم
اگه لازمه می جنگم من با سرنـوشت
خدا اسم ما دو تا رو پیش هم نوشت
میدونم دلت عشق من میشه باورش
گلم   شاید بشه شاید  شاید مثل من شی
شاید یه روز تو هم عاشق من شی
شاید یه روز آخر  دستاتو بگیـرم
شاید بفهمی تو دستات اسـیرم
شاید تو ندونی   واسم مثل جونی
ولی میدونم از آسـمونی  پیدا میشی روزی
آره تو همونی  شاید ندونی که میمیرم بی تو