تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:G#m

در خونه چرا بازه چرا این خونه دلگیره
دارم یخ می کنم انگار داره خون از تنم میره
دارم دلواپست میشم اگه هستی بگو هستم
کجا رفتی بدون من که می لرزه همش دستم
چرا حلقت توی خونست چرا اینو رها کردی
دارم حس می کنم کم کم که پیشم بر نمی گردی
بهم ریخته ست چرا خونه دلت عزم سفر داره
هوا تاریک شد برگرد آره برگرد خطر داره
نگه داری ازت واسم به زیر سقف این خونه
مث کبریت تو باد و مث شمع تو بارونه
اینم از آخرین کبریت کشیدم تو مسیر باد
یا برمی گردی یا میری الی الله هر چه باداباد
توی این خونه می پیچچید همیشه بوی عطر تو
بازم باختم تواین بازی بازم یکی به نفع توشایدیک
روزی این حرفام منو  یاد تو  بنداز بفهمی عاشقت بودم
بدون حدواندازه

 
  ـــــ        ــــــ           ـــــــ          ـــــــ
تو که رفتی و بارونی ولی قلبم پر از درده
آخه کی مثل من دورت مث پروانه می گرده
اصلا چی شد به این زودی شدم دلداده و ولگرد
کی دستاشوگرفت این بارکه دستای منوول کرد
چیکار کردی که بعد از تو تموم خونه داغونه
نه انصافا چیکار کردی که از دنیا دلم خونه
فضای خونمون بی تو مث انبار اندوهه
چیکار کردی که بعد از تو تموم خونه بی روحه
شبا فکر و خیال تو چرا خوابم نمی گیره
نه تنها لحظه هام حتی تموم خونه دلگیره
حالا که شب به شب رفت وتوهم تنهایی سرکردی
توی تنهایی می پوسم نمی زارم که برگردی
نمی خوام دیگه برگردی
تو که تنها نـــمی مونی
ولم کردی به جـرمی که
خودت حتی نـمی دونی
منم میرم از این خــونه
خداحافظ در و دیـــــــوار
خداحافظ شکست مـــن
به یاد اولین دیدار