تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دلی رو زیر پا گذاشتی
که قبل تو شکستگی داشت
حال منه عاشق
به کی بجز تو بستگی داشت
تهش واسه منو تو چی داشت
یه گوشه از تموم دنیا
تو قلب تو برای من بود
کفره ولی میگم
چشای تو خدای من بود
شروعت    انتهای    من بود
عشقم این روزا
هوای تو هوامو بد کرده
یکی برات دوباره تب کرده           
باور   کن
عشقم باور کن
که باورم نمیشه تنهایی
می بینمت هنوزم اینجایی
باور  کن
دلتنگی یعنی تو
دلشوره یعنی تو
تو بی من می  میری    می میرم من بی تو
عشقم این روزا
هوای تو هوامو بد کرده
یکی برات دوباره تب کرده
باور   کن
عشقم  باور کن
که باورم نمیشه تنهایی
می بینمت هنوزم اینجایی
 باور   کن