تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

میدونم همش بهانست یه دروغ تازه داری
بذار دردامو بگم بهت حالا که دوستم نداری
به سرم بلا آوردی منو از ریشه سوزوندی
تازه جون گرفته بودم رفتی و پیشم نموندی
بذار این شبای آخر که برات ترانه میگم
بدونی که ضربه خوردم حالا یه آدم دیگم
تو منو میخواستی اما به غریبه دل سپردی
تو میگی دوستم نداشتی چرا آبرومو بردی
میدونم دیگه نمیخوای عشقمو
آروم آروم دارم از یادت میرم
به خدا قسم فقط میخوام بدونی
بی تو و چشمای ناز تو میمیرم
چطور دلت اومد بشکنی قلبمو بری از پیش من
مگه من نبودم که واست میمردم
وقتی نبودی غم تورو میخوردم     ،،،،،،