تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

دوباره دل هوای  با تو بودن کرده 
نگو این  دل  دوریه  عشقتو باور کرده 
دل من خسته ازاین  دست به دعا هابردن 
همه ی  آرزوهام  با رفتن تو مردن 
حالا من  یه آرزو  دارم تو سینه 
  که دوباره چشم من  تو رو ببینه
حالا من  یه آرزو دارم تو سینه
که دوباره چشم من تو رو ببینه
واسه پیدا کردنت  تن به دل صحرا میدم 
آخه تو رنگ چشات  هیبت دنیا رو دیدم
توی هفتا آسمون تو تک ستاره ی منی 
 بخدا  ناز   دو چشماتو به دنیا نمیدم
حالا من  یه آرزو  دارم تو سینه 
که دوباره چشم من  تو رو ببینه 
حالا من یه آرزو  دارم تو سینه 
که دوباره چشم من  تو رو ببینه