تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:C#m

تو چشماش یه دنیای رنگی رو داره
دل من به جز اون که دردی نداره
نه هستش و حتی نمیاد سراغم
نباشه نمیخوام که بارون بباره
یه لیلای بی عشق و احساسی بوده
هنوزم برای نبودش که زوده
خیالش یه سر درده که تو سرم هست
نباشه نفس نیست توی سینه دوده
تلخی رو تو خوب بلدی 
شیرین بودن کاره تونیست 
روزای خوبت با منه 
که دیگه قسمت تو نیست
تلخی رو تو خوب بلدی
شیرین بودن کاره تونیست 
روزای خوبت با منه 
که دیگه قسمت تو نیست 
منه دیوونه رو تو دیوونه کردی 
قبلنا درمون الانا دردی
دورا دور بدون دلم هواتو داره 
منم و قلبی که بی کس و کاره
روبه رو چشامه هنوز جای خالیش 
بعده تو خونه رو میزنم آتیش
میزنم آ تیش 
تلخی رو تو خوب بلدی 
شیرین بودن کاره تونیست 
روزای خوبت با منه 
که دیگه قسمت تو نیست 
تلخی رو تو خوب بلدی 
شیرین بودن کاره تونیست 
روزای خوبت با منه 
که دیگه قسمت تو نیست