تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

وقتی میبینم از م    دلگیری
از خودم از زندگی بیزارم
واسه بار دیگه خندوندن تو
آسمون و به زمین میارم
وقتی میبینم    ازم    غمگینی
دلم انگار متلاشی میشه
زندگیم یه شبه از دست میره
قلب من پر از حواشی میشه
بیا عشقم بذار سر روی شونه م
من عاشقت بودم و بازم میمونم
نذار هر فکری تو رو سرد کنه با من
من همونـــــــم یه دیوونه م
بیا عشقم بذار سر روی شونه م
من عاشقت بودم و بازم میمونم
نذار هر فکری تو رو سرد کنه با من
من  همونـــــــم یه دیوونه م
فکر نکن فکر تو نیستم عشقم
به خدا که من دلم میفهمه
هرچی خوشبختی توی این دنیاست
دوست دارم همیشه باشه سهمت
زیر پات نمیذ  ارم   خالی شه
مثل یه کوه پشت تو وای میایستم
شک نکن به خاطرت میمیرم
شک نکن که من با تو بد نیستم
بیا عشقم بذار سر روی شونه م
من عاشقت بودم و بازم میمونم
نذار هر فکری تو رو سرد کنه با من
من همونـــــــم یه دیوونه م