تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Bb

توی آغوش بخشاینده تو
تمامم را به جانت هدیه دادم
تو ای رویای من
همه دنیای من
اگر بی تو بمانم کوه دردم
بهشت آرزویم در نگاهت
به شوق چشم تو دل میسپارم
تو از هر جا بری
به من خواهی رسی
به من که از خودم بیشتر دوستت دارم
عاشقت میمانمو شعر نو میخوانمو
عشق تودرقلب من پایان ندارد
ای همه آرامشم ای تو تنها خواهشم
بی تو قلب عاشقم سامان ندارد
عاشقت میمانمو شعر نو میخوانمو
عشق تودرقلب من پایان ندارد
ای همه آرامشم ای تو تنها خواهشم
بی تو قلب عاشقم سامان ندارد
از تو زیباست
جهان کوچک من غرق رویاست
تمام باورمن آمدی در قلب و جانم
با تو در عمق زمانم
تکیه کن بر شانه هایم
روز عشق را با تو جشن میگیرم
سرنوشت را در تو من میبینم
ای گل رویایی من
مظهر زیبایی من
تکیه کن بر شانه هایم
عاشقت میمانمو شعر نو میخوانمو
عشق تودرقلب من پایان ندارد
ای همه آرامشم ای تو تنها خواهشم
بی تو قلب عاشقم سامان ندارد