تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

کاشکی تورو سرنوشت ازم نگیره
میترسه دلم بعــد رفتنت بمیره 
اگه خاطره هام یادم میارن تـــورو
لااقل از تو خاطرهام م نرو
کی مثل من واسه تو قلب شکستش میزنه
آخه کی واسه تو مثل منه
بمـــــــــون
دل من فقط به بودنت خوشـــــــــــــه
منو فـــکر رفتن تو میکشــــــــــه
لحظه هام تباه بی تو
زندگیم سیاه بی تو نمیتونــــــــم