تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

دیوارای خونه دورم کردناز تموم دنیا دورم کردن
تو خودم تو تنهاییم حبسم من
اشکام از بس ریخته کورم کردن
تو دلم عشقه ولی بیچاره از غم دوری همش بیماره
آرزومه خوب شه حالم اما
هر طرف میخوام برم دیواره
نیستی اینجا ولی من حست میکنم
تو هر لحظم تورو احساست میکنم
انگار دارم هنوزم لمست میکنم‌‌، دلـــــتنـــــگـتم
نیستی اینجا ولی عشق تو با منه
قلبم داره فقط واسه تو میزنه
از دلتنگی دلم داره جون میکنه، دلـــــتنـــــگـتم
توی این خونه ی تاریک دارم
لحظه های مردمو میشمارم
من بدون تو تو این تنهایی
از خودم از زندگیم بیزارم
غصه خوردن کار هر روز منه
عشق تو آتیش به جونم میزنه
من فقط عاشق شدم فقط همین
بی گناهم جرمم عاشق شدنه
بــی حوصــــلم،  ـــــ خســــتـــس دلــم
تــــــــمـــوم شده، تــــــــحـــــــملم   ـــــ 
نیستی اینجا ولی من حست میکنم
تو هر لحظم تورو احساست میکنم
انگار دارم هنوزم لمست میکنم‌‌،دلــــتنــــگــتم
نیستی اینجا ولی عشق تو با منه
قلبم داره فقط واسه تو میزنه
از دلتنگی دلم داره جون میکنه،دلــــتنـــــگتـم