تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:D#m

من دلم شیشه و قلبت مثه سنگه
همه چی خوب نداشـتیم سر جنگ که
حالا میدون نبردیم ما دو تا هی
که می جنگیم و نداریم ما تفنگ که
منه تسلیم ببین هنوزم
واسه تو دستام بالا بردم
من اسیر تو بشم آزادم
بی تو هیچ فرقی نداره مردن
بی دفاع ترینم نزار بی تو بمیرم
من باید تو دستای خودت آروم بگیرم
بی دفاع ترینم تو این جنگی که ساختی
من آزادیم که توی دست تو اسیـرم
واسه چی باید بجنگیم شاید این عمر آخراشه
تو بیا جدا نباشیم شاید فردایی نباشه
شاید فردایی نباشه که بهت بگم دوباره
توی این زمین خاکی ما شدیم ماه و ستاره
بی دفاع ترینم واسه تو، می میرم واسه تو
اما نمی خوام ببینه، کسی شکستتو
همیشه بالا می گیرم، پرچم سفیدم
فقط یه خواهش می کنم نرو
بی دفاع ترینم نزار بی تو بمیرم
من باید تو دستای خودت آروم بگیرم
بی دفاع ترینم تو این جنگی که ساختی
من آزادیم که توی دست تو اسـیرم