تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:F#m

(خواب وارونه)
ببند چشاتو اروم نداى قلبتو گوش كن
زمان و واسه یه لحظه تو رویاهات فراموش كن
منو ببر به خوابى كه تمومه لحظه هاش نابه
مثه یه چشمه الماس كه زیر نور مهتابه
منو تو میـتونیم با هم))
بسازیم دنیا رو از نو  توى این خوابه وارونه
همه چى ممكنه با تو   میشه بغل كنی حتى
تمومه آرزوهاتو  اگه با من توى این خواب
(بگیرى رد  رویاتو رو امواجه نگاه تو
تمومه رنگا حس میشه یه دنیا عشق و خوشبختى
تو چشمات منعكس میشه بزار این حس آرامش
سوار موج دریا شه چشاتو وا نكن تا عشق
ته رویاى ما باشه
(تکرار کوراس)
بزار احساس ما باشه سوار موج خوشبختى
بگیر تصویر این خوابو  برو تا اوج خوشبختى
میشه این حسه زیبا رو توى قلبت بگیرى قاب
برى اون قد تو رویا كه دیگه بیدار نشى از خواب
(تکرار کوراس)