تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Am

خوبیه زیادمو نذاری به حساب ضعف
تقصیره ، خود منه که منو یادت رفت
دل مغرورم ، مدا را میکرد ، باحر فا یه تند
و بد و بیراه ، بی منت ، بهت دل دادم
شکسـتیش چه راحت
حواست به من باشه نت خستم از درد
کسی که بدیهاتو یادش نیومد
یهو دیدی ،ـــــ   قید تورم زد
کسی که ـــــ دوست داره با ، قلب خستش
کسی که ،ـــــ  همیشه ، به عشق تو برگشت
یهو دیدی ،ـــــ   رفت و نیومدددددد
هیشکی مثه تو ، عا شٍقم نکرد
بین زمین و هوا ـــــ ، و لم نکرد
این دفعه اگه رفتی برنگردد آآآآآآ آآآآآ
اگه می سازم واسه حال هر دومون
صبرم دیگه آخرا شه ، ـــــ اینم بدون
اگه موندنی شدی عاشقم بمون ـــــ  ، بمـوووون
حواست به من باشه نت خستم از درد
کسی که بدیهاتو یادش نیومد
یهو دیدی ، ـــــ قید تورم زد
کسی که ، ـــــ دوست داره با ، قلب خستش
کسی که ، ـــــ همیشه ، به عشق تو برگشت
یهو دیدی ، ـــــ رفت و نیومدددددد