تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

ای چشمان مست تو، مینای شراب من، 
یاد تو چه میکند، با حال خراب من
نوا منم ترانه تویی، به موج غم کرانه تویی، 
به عشق تو فسانه منم، زخود بیگانه منم
خزان منم جوانه تویی، بهشت جاودانه تویی،
 نوای عاشقانه تویی تو دیوانه منم
میدانی که بی‌ قرار و دل شکسته‌ ام
بر عشق کسی به جز تو دل نبسته‌ ام
میدانی غمت مرا رها نمیـکند 
حتی مرگ مرا ز تو جدا نمیـکند
چو مرغ خسته کنج قفس، غم تو بسته راه نفس،
 بیا که شوق تو بگشاید بال و پر عشق
عمری دیده به ره میمانم بر لب نام تو را میخوانم
از عشق تو نفس میـگیرم گر یادم نکنی مـیـمیرم
عشقت در دل من پابرجا هجرت تا به ابد تقدیـرم
میدانی که بی‌ قرار و دل شکسته‌ ام 
بر عشق کسی به جز تو دل نبسته‌ ام
میدانی غمت مرا رها نمیـکند 
حتی مرگ مرا ز تو جدا نمیـکند
بیا بیا چو ابر بهار بر این کویر تشنه ببار که
 بشکفد به دشت دلم گل نیلوفر عشق