تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Em

تو چشای تو یه حسیه انگار
که منو میکشه هر دفعه هر بار
با تو این ماجرا هی میشه تکرار
و دیوونم میـکنه منو دیوونم میـکنه
تو توی چشمات یه حالتی داری
که دلمو به زانو در میاری
نگاهات میزنه ضربه کاری
و دیوونم میکنه داره دیوونم میـکنه
آخه عاشقم چه کنم دلم 
کسیو غیر تو نمیـبینه دیگه
نفسم تویی همه کسم تویی
تو چشام نگاه کن ببین داره میگه
آخه عاشقم چه کنم دلم 
کسیو غیر تو نمـیبینه دیگه
نفسم تویی همه کسم تویی
تو چشام نگاه کن ببین داره میگه
تمام هست و نیست من تویی فدای اون چشات
دیوونه میکنی منو منو که میمیرم برات
تو رو که میبینم چشام رویا رو باور میـکنه
رویای شیرینم نگات حالم رو بهتر میکنه
آخه عاشقم چه کنم دلم 
کسیو غیر تو نمـیبینه دیگه
نفسم تویی همه کسم تویی
تو چشام نگاه کن ببین داره میگه
آخه عاشقم چه کنم دلم
کسیو غیر تو نمـیبینه دیگه
نفسم تویی همه کسم تویی
تو چشام نگاه کن ببین داره میگه