تغییر گام:
سرعت:
گام اصلی:Dm

مث گنجیشکی که زیر برفا مونده
همه ی دلتنگیم پیش تو جا مونده
یه نفر اینجاس که تورو دوست داره هنوز
که تو چار فصل دلش برف می باره هنوز
یه نفرمنتظره تو بهارش باشی
تا کنارت باشه تا کنارش باشی
یخ زدن دستای من زل زدن به رد پات
دسامو ها میکنم کو اجاق خنده هات
شاخه هام خشکیدن ریشه هام از دردن
شونه هام می لرزن استخونام سردن
یه نفر اینجاس که تورو دوست داره هنوز
که تو چار فصل دلش برف می باره هنوز
رد چشمامو نگاه کن دسـتامو بگیر تو دستات
یخ این دستارو وا کن خنده هات سبزه ی عیدن
خنده هاتو دوست دارم منو با خنده صدا کن
با یه ذره مهربونی منو پر کن از جوونی
کی بهارو دوست نداره عزیـزم خودت میدونی
فصل فصل تو که عشقه چار فصل من بهاره