بارگذاری...
حالت شب

رایگان
پیش نمایش
عنوان توضیحات لیست دانلود ها
نت فارسی و راهنمای انگشت گذاری نت فارسی و آموزش آهنگ بلالیم از ماهسون به همراه فیلم آموزشی ، روش انگشت گذاری ، شعر و آکورد برای دانلود عضو شوید عضویت/ورود
ویدیوی تصویری آموزشی دانلود نت فارسی و آموزش آهنگ ترکیه ای بلالیم از ماهسون به همراه فیلم آموزشی ، روش انگشت گذاری ، شعر و آکورد برای دانلود عضو شوید عضویت/ورود
جمع کل

توضیحات بیشتر

دانلود رایگان نت فارسی و فیلم آموزشی اهنگ بلالیم از ماهسون
دانلود رایگان بهترین و جدیدترین پکیج  آموزش اهنگ ترکی بلالیم    از ماهسون 
این پکیج آموزشی شامل نت فارسی آهنگ بلالیم ماهسون  ، آکورد  آهنگ بلالیم ماهسون راهنمای انگشت گذاری به همراه دو ویدیوی آموزشی  ویدیوی بدون ریتم و آهسته اجرای آهنگ  روی ارگ  و ویدیوی ریتمیک اجرای آهنگ روی ارگ

شما عزیزان می توانید با مشاهده نت فارسی و آکورد و همچنین ویدیوهای آموزشی به راحتی اهنگ مورد نظر خود را بنوازید و از موسیقی لذت ببرید
با فارسی نت یک گام تا حرفه ای شدن فاصله دارید
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توانید با شماره ی 09101835008 تماس حاصل فرمایید
یا در تلگرام با آیدی @farsinote     در ارتباط باشید .


 
متـــن و ترجمـــه ی آهنگــــ بلالیـــم ماهســون

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Yine hasretli bir güne دوبـاره بـه یـه روز پـرحسـرت
Giriyorum hayalinle بـا خیالتــــ وارد میشــم
Aklımdan çıkmıyorsun belalım از ذهنــم بیـرون نمیـروی

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Belalim عـزيــزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Yine hasretli bir güne دوبـاره بـه یـه روز پرحسـرت
Giriyorum hayalinle با خیالتــ وارد میشــم
Aklımdan çıkmıyorsun belalım از ذهنم بیـرون نمیـروی

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalim عـزيـزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Sensiz geçen akşamlarda شبهـــایی کـــه بـــدون تـــو بگــذره
Yine başım belalarda بـــازم در رنــج و درد بــه ســـر می بــرم
Mutlumusun oralarda belalım در اونجــــا آیــا خوشبختــی عــزیــزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Belalım عـــزيـــزم
Belalım عــزيــزم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Yaban çiçeğim گـل صحـرایــم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Belalım عــزيــزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫

Aşkım gerçeğim عشقــم ، حقیقتــم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيــزم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Tek sevdiceğim تنهــا عشــق مــن
Belalım ah... yaralım مصیبتــ زدۀ مـــن ، رنج کشیــدۀ مــن

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيـــزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Yaban çiçeğim گــل صحـرایــم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيـــزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Aşkım gerçeğim عشقـــم ، حقیقتــم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عـــزيـــزم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Tek sevdiceğim تنهـــا عشـــق مـــن
Belalım ah... yaralım مصیبتــ زدۀ مــن ، رنج کشیــدۀ مـن
Sevdiğim dert ortağımsın عشــق مــن تـو شــریکـــ رنجهــام هستی
Hazanımsın baharımsın sen benim tek varlığımsın پاییــز و بهـــارم تـو هستی ، هستیه مـــن تــو هستــی

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيــزم
Belalım عــزيــزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Sevdiğim dert ortağımsın عشــق مــن تـو شریکــ رنجهام هستی
Hazanımsın baharımsın sen benim tek varlığımsın پاییـز و بهــارم تو هستــی هستیــه مــن تـو هستـی

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيــزم
Belalım عــزيــزم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Sensiz geçen akşamlarda شبهـای کـه بـدون تـوبـگــذره
Yine başım belalarda بـازم در رنـج و درد بـه ســر می بــرم
Mutlumusun oralarda belalım در اونجـــا آیـــا خوشبختــی عـــزیــزم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عـــزيــزم
Belalım عــزيــزم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Yaban çiçeğim گــل صحرایــم
Belalım عــزيــزم
Aşkım gerçeğim عشقــم ، حقیقتــم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيــزم
Tek sevdiceğim تنهــا عشـق مــن
Belalım ah... yaralım مصیبتـــ زدۀ مــن ، رنــج کشیــدۀ مــن
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيــزم
Yaban çiçeğim گـل صحرایـم
Belalım عــزيــزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Aşkım gerçeğim عشقــم ، حقیقتــم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيــزم
Tek sevdiceğim تنهـا عشـق مــن
Belalım ah... yaralım مصیبتـ زدۀ مـن ، رنـج کشیـدۀ مـــن
 

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

جهت دانلود آهنگ دنیا دنیا گونل اینجا کلیک کنید 
جهت دانلود آهنگ پادشاه سیبل جان اینجا کلیک کنید

  • سطح دوره : متوسط
  • تعداد بازدید ها : 1189 نفر
نظر ها
  • نظری ثبت نشده

ارسال نظر
تصویر امنیتی




Alternate Text