بارگذاری...
حالت شب

پیش نمایش
عنوان توضیحات لیست دانلود ها
نت فارسی و راهنمای انگشت گذاری نت فارسی و آموزش آهنگ بلالیم از ماهسون به همراه فیلم آموزشی ، روش انگشت گذاری ، شعر و آکورد برای دانلود وارد شوید
ورود/عضویت
ویدیوی تصویری آموزشی دانلود نت فارسی و آموزش آهنگ ترکیه ای بلالیم از ماهسون به همراه فیلم آموزشی ، روش انگشت گذاری ، شعر و آکورد برای دانلود وارد شوید
ورود/عضویت

توضیحات بیشتر

دانلود رایگان نت فارسی و فیلم آموزشی اهنگ بلالیم از ماهسون
دانلود رایگان بهترین و جدیدترین نت فارسی آهنگ  ترکی بلالیم    از ماهسون 
این پکیج آموزشی شامل نت فارسی آهنگ بلالیم ماهسون  ، آکورد  آهنگ بلالیم ماهسون راهنمای انگشت گذاری به همراه دو ویدیوی آموزشی  ویدیوی بدون ریتم و آهسته اجرای آهنگ  روی ارگ  و ویدیوی ریتمیک اجرای آهنگ روی ارگ

شما عزیزان می توانید با مشاهده نت فارسی و آکورد و همچنین ویدیوهای آموزشی به راحتی اهنگ مورد نظر خود را بنوازید و از موسیقی لذت ببرید
با فارسی نت یک گام تا حرفه ای شدن فاصله دارید
در صورت نیاز به راهنمایی بیشتر می توانید با شماره ی 09101835008 تماس حاصل فرمایید
یا در تلگرام با آیدی @farsinote     در ارتباط باشید .


 
متـــن و ترجمـــه ی آهنگــــ بلالیـــم ماهســون

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Yine hasretli bir güne دوبـاره بـه یـه روز پـرحسـرت
Giriyorum hayalinle بـا خیالتــــ وارد میشــم
Aklımdan çıkmıyorsun belalım از ذهنــم بیـرون نمیـروی

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Belalim عـزيــزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Yine hasretli bir güne دوبـاره بـه یـه روز پرحسـرت
Giriyorum hayalinle با خیالتــ وارد میشــم
Aklımdan çıkmıyorsun belalım از ذهنم بیـرون نمیـروی

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalim عـزيـزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Sensiz geçen akşamlarda شبهـــایی کـــه بـــدون تـــو بگــذره
Yine başım belalarda بـــازم در رنــج و درد بــه ســـر می بــرم
Mutlumusun oralarda belalım در اونجــــا آیــا خوشبختــی عــزیــزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Belalım عـــزيـــزم
Belalım عــزيــزم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Yaban çiçeğim گـل صحـرایــم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Belalım عــزيــزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫

Aşkım gerçeğim عشقــم ، حقیقتــم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيــزم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Tek sevdiceğim تنهــا عشــق مــن
Belalım ah... yaralım مصیبتــ زدۀ مـــن ، رنج کشیــدۀ مــن

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيـــزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Yaban çiçeğim گــل صحـرایــم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيـــزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Aşkım gerçeğim عشقـــم ، حقیقتــم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عـــزيـــزم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Tek sevdiceğim تنهـــا عشـــق مـــن
Belalım ah... yaralım مصیبتــ زدۀ مــن ، رنج کشیــدۀ مـن
Sevdiğim dert ortağımsın عشــق مــن تـو شــریکـــ رنجهــام هستی
Hazanımsın baharımsın sen benim tek varlığımsın پاییــز و بهـــارم تـو هستی ، هستیه مـــن تــو هستــی

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيــزم
Belalım عــزيــزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Sevdiğim dert ortağımsın عشــق مــن تـو شریکــ رنجهام هستی
Hazanımsın baharımsın sen benim tek varlığımsın پاییـز و بهــارم تو هستــی هستیــه مــن تـو هستـی

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيــزم
Belalım عــزيــزم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Sensiz geçen akşamlarda شبهـای کـه بـدون تـوبـگــذره
Yine başım belalarda بـازم در رنـج و درد بـه ســر می بــرم
Mutlumusun oralarda belalım در اونجـــا آیـــا خوشبختــی عـــزیــزم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عـــزيــزم
Belalım عــزيــزم

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

Yaban çiçeğim گــل صحرایــم
Belalım عــزيــزم
Aşkım gerçeğim عشقــم ، حقیقتــم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيــزم
Tek sevdiceğim تنهــا عشـق مــن
Belalım ah... yaralım مصیبتـــ زدۀ مــن ، رنــج کشیــدۀ مــن
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيــزم
Yaban çiçeğim گـل صحرایـم
Belalım عــزيــزم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Aşkım gerçeğim عشقــم ، حقیقتــم
♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫
Belalım عــزيــزم
Tek sevdiceğim تنهـا عشـق مــن
Belalım ah... yaralım مصیبتـ زدۀ مـن ، رنـج کشیـدۀ مـــن
 

♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫♫ ♫ ♫

برای دانلود نت پنج خط حامل آهنگ بلالیم ماهسون اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود آهنگ دنیا دنیا گونل اینجا کلیک کنید 
جهت دانلود آهنگ پادشاه سیبل جان اینجا کلیک کنید

نظر ها

نظری ثبت نشده

ارسال نظر
تصویر امنیتی
نظر شما با موفقیت ثبت شد و در انتظار تایید ادمین میباشد