حالت شب
امیر عباس یاوری

امیر عباس یاوری

کارشناسی

امیر عباس یاوری مورخ ۱۳۴۶/۱۲/۱۶ در شهر تهران در خانواده ای فرهیخته و هنر دوست به دنیا آمد .
تحصیلات آکادمیک خود را در رشته کارشناسی حسابداری به اتمام رسانید .
وی در سال ۱۳۶۵ تنبک را بصورت گوشی در محضر استاد حسابی شروع کرد و بعد از مدتی نزد اساتیدی چون سعید میرک آموزشگاه ماندانا ، اشکان اشرفی ، حامدی آموزشگاه نینوا و استاد فراوانی فراگرفت .
همچنین ساز دف را نزد استاد رضا احسانپور آموخت .
در محضر استاد نوروزیان گروه نوازی را آموخت و در گروه های مختلف به گروه نوازی مشغول گردید .
تدریس ایشان از آموزشگاه صبا به مدیریت استاد نوروزیان آغاز شد و در آموزشگاه صبا و آموزشگاه استاد عباسیان  به تدریس مشغول گردید .
ایشان در گروههای موسیقی سنتی صبا و چکاوک و گروه های دیگر تنبک نوازی و دف نوازی را انجام داد .
در سال ۱۳۹۷ به همت دوستان خود استاد مهندس عباس وفائی و استاد مهدی علی بیگی گروه موسیقی مثنوی را پایه گذاری کرده و شروع به فعالیت نمودند .
وی به عضویت خانه موسیقی ایران درآمده و در طول سالیان متمادی به آموزش و پرورش هنرجویان و هنردوستان عزیز همت گمارده و تربیت نوازندگان بیشماری برگی از افتخارات این استاد گرانقدر میباشد .