حالت شب

در زبان موسیقی برای اینکه موسیقی مان را بنویسیم یا بخوانیم باید دو متغیر مکان و زمان را مشخص کنیم.
ما در اینجا ابتدا به مبحث مکان میپردازیم.
مکان در موسیقی
اولین چیزی که در مورد مکان باید بدانید این است که، مکان یعنی کدام نت در اون لحظه باید نواخته شود. اما چگونه این را مشخص کنیم؟جواب ساده است با استفاده از خطوط حامل و کلید.
خطوط حامل:staff
ما در زبان فارسی نوشته هايمان را روی یک  خط و از راست به چپ مینویسیم. در زبان انگلیسی نوشته ها را روی دو خط و از چپ به راست. اما در زبان موسیقی، نت ها رو بر روی پنج خط مینویسیم و از چپ به راست.
خطوط حامل از پایین به بالا شماره گذاری میشوند. خط شماره یک الی پنج
توجه داشته باشید که بین خطوط هم در نت نویسی مورد استفاده قرار می گیرد که "میان خط" نام دارد و از پایین به بالا شماره گذاری میشود: میان خط شماره1 الی میان خط شماره 4
پس نتیجه میگیریم با توجه به وضعیت خطوط حامل، دو نوع موقعیت را میتوان برای قرار دادن علامت های موسیقی نسبت به این خطوط در نظر گرفت. نخست علامتهایی که روی خطوط قرار میگیرند. سپس علامتهایی که در بین خطوط قرار میگیرند. گفتنی است که دو موقعیت دیگر هم وجود دارد که یکی از آنها قرارگیری علامتهای موسیقی زیر اولین خط حامل(پایین حامل) است، اما از آنجا که میتوان در زیر یا بالای این خطوط نیز یک تا چند خط اضافه کرد، پس این موقعیت های اخیر حالتی از بین خطوط، یعنی نوع دوم هستند.
 

نظرات (0)
ثبت دیدگاه
تصویر امنیتی لطفا کد را داخل کادر وارد نمایید

مقالات دیگر