حالت شب
آرپژ در موسیقی، آکورد شکسته که در آن، نغمه ها به‌صورت متوالی از بم به زیر یا از زیر به بم اجرا می‌شود.آرپژ در واقع نواختن تک به تک نتهای یک آکورد به جای اجرای همزمان آنها میباشد.تکنیک آرپژ در نوازندگی سازهایی چون گیتار و پیانو و چنگ استفاده می شود. نکته مهم در آرپژ این است که هر انگشت، مستقل از بقیه میباشد و دارای یک شخصیت خاص میشود

تفاوت آکورد شکسته با آرپژ:

وقتی نتهای سازنده ی یک آکورد شکسته میشوند،یعنی پشت سر هم به صدا در می آیند،آکورد شکسته نام دارند. ولی هنگامی که نتهای تشکیل دهنده یک گام به صورت یک در میان رو به بالا و پایین و تا اکتاو اجرا میشوند،آرپژ نامیده میشوند.بنابراین هر آرپژی می تواند یک آکورد شکسته باشد،اما هر آکورد شکسته ای نمی تواند آرپژ باشد.
آرپژیعنی نواختن تک‌به‌تک نت‌های یک آکورد به‌جای اجرای همزمانِ آن‌هاست. نکته ی مهم در آرپژ این است که هر یک از انگشتان دارای استقلال است. شخصیت خاصی است
 
مقالات دیگر