حالت شب
عنوان مقاله : زبان موسیقی

چنانچه نظری بر زبانهای مختلف دنیا بیافکنیم درخواهيم یافت که تعداد حروف در هر زبان عدد ثابتی است و فقط مکان قرارگیری حروف تغییر میکند. زبان فارسی با 32حرف، زبان عربی 28 حرف و زبان انگلیسی با 26 حرف از زبانهای بزرگ دنیا هستند که تعداد زیادی از انسانها به این زبانها تکلم میکنند.
ه زبان ساده تر حروف الفبا در هر زبانی مثل یک رمز عمل میکنند که با قرارگیری در مکان های مختلف معناها گوناگون میگیرند. به عنوان مثال در زبان فارسی سه حرف "الف" "کاف" "ر" اگر به صورت ک+ا+ر پشت سرهم قرارگيرند معنای کار را میدهند. حال اگر همین حروف به صورت ر+ا+ک پشت سر هم قرار گیرند معنی راک را میدهند که نوعی از موسیقی است.
میبینید که با تغییر مکان هر کدام از این حروف معناهای مختلف ساخته میشود و این بنا به میل ماست که بخواهیم کلمات گوناگون را با ترکیبهای مختلف حروف بسازیم، تا مفهومی که در ذهن داریم به دیگران منتقل کنیم. الفبای موسیقی جهان نیز از هفت حرف تشکیل شده است که در قطعات مختلف به شکلهای خاص تکرار میشوند. در گذشته تعداد الفبای موسیقی در نقاط جهان با هم متفاوت بود اما چون همه ی آنها در زبان موسیقی با هم مشترک بودند بالاخره به یک نتیجه ی واحد رسیدند.

لینک منبع
نظرات (0)
ثبت دیدگاه
تصویر امنیتی لطفا کد را داخل کادر وارد نمایید

مقالات دیگر