بارگذاری...
حالت شب
عنوان مقاله : نحوه قرار گیری دستها بر روی کلیدهای پیانو و ارگ

برای اینکه بفهمیم قطعه مورد نظر را با چه دستی بزنیم باید به کلید آن توجه کنیم. نتهای کلید سل را با دست راست و کلید فا را با دست چپ.اما برای اینکه بفهمیم هر نت را با چه انگشتی بزنیم در بالای بعضی از نت ها شماره ای از 1 تا 5 نوشته شده است که هر کدام از این اعداد نمایانگر یکی از انگشتانمان است.

  • عدد 1: انگشت شصت
  • عدد2:انگشت اشاره
  • عدد3:انگشت وسط
  • عدد 4: انگشت حلقه
  • عدد 5:انگشت کوچ

 

نکته: به یاد بسپارید که این شماره ها در سازهای مختلف تا حدی با یکدیگر فرق دارند اما در پیانو و ارگ ترتیب انگشتان به صورت بالاست.(مثلا در ساز گیتار p i m a x خوانده میشود که خارج از بحث ما میباشد(

در ابتدا برای نواختن پیانو وارگ باید به دستهایمان و نحوه ی قرارگیری آنها بر کلیدها توجه کنیم.
دستها باید طوری روی کلیدها قرار بگیرند که فقط نوک انگشتان با کلیدها در تماس باشند. یعنی انگشتان باید کمی خمیده باشند. همچنین انگشتان باید از هم فاصله ی کمی داشته باشند و موقع نواختن نباید از جای خود بلند و بر روی کلید کوبیده شوند بلکه هر انگشت در محلی که قرار دارد بعد از پایین رفتن و به صدا در آوردن نت به جای خود باز میگردد و از روی کلید بلند نميشود.

گروهی معتقدند اگر هنگام نواختن ارگ انگشتانشان تحرک زیادی داشته باشند جلوه ی بیشتری خواهد داشت در حالی که این کار، خسته کننده و نشان دهنده ی آشنا نبودن نوازنده به نواختن است. هر چه تحرک انگشتان کمتر باشد خستگی هم کمتر میشود و نوازنده برای مدت بیشتری میتواند نواختن را ادامه دهد.

اینکه موارد استثنائی هم وجود دارد که دست چپ با کلید سل نوشته میشود.البته به همان صورت حامل مضاعف که گفته شد نوشته میشود ولی به جای حامل پایین که کلید فا میباشد، کلید سل نوشته میشود که باید با دست چپ ولی در محدوده ی نت های زیر نواخت.اگر با نت های اینچنینی برخورد کردین این نکته را به یاد داشته باشید که بدانید به چیز عجیبی برخورد نکردید.

فرض کنید یک توپ را در دست گرفته اید. سپس انگشتان خود را به همان صورت بر روی کلاویه قرار دهید. توجه داشته باشید که هر کدام از انگشتان روی یک کلید خاص قرار گرفته باشد

لینک منبع
نظرات (0)
ثبت دیدگاه
تصویر امنیتی لطفا کد را داخل کادر وارد نمایید

مقالات دیگر